Allmänna villkor

Priser

Alla priser på Digitaliseringsinitiativets hemsida anges inklusive moms.

Ångerrätt och avbeställning vid köp

Kunden har möjlighet att kostnadsfritt avbryta alla beställningar fram tills att de är postade till Kunden.

Digitaliseringsinitiativet ger även Kunden möjlighet att göra en retur av handlingarna upp till 30 dagar efter att beställningen lagts och därefter få full återbetalning när returen är mottagen. En retur görs till följande adress:

Retur
Digitaliseringsinitiativet
Box 5175
102 44 Stockholm

Om 30 dagar har passerat, eller om Kunden inte längre har handlingarna, uppmannar vi dem att ändå ta kontakt med Digitaliseringsinitiativet. Vi strävar efter att enbart ha nöjda kunder.

Vid beställning av handlingar på webbplatsen skapas ett skräddarsytt dokument speciellt utformat efter Kundens informationsinmatning och svar på val i applikationen. Eftersom handlingarna som erhålls av Kunden är av en tydlig personlig prägel, skapat enbart för just denna Kund vid beställningstillfället, baserat på Kundens val i applikationen, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter att beställning har genomförts. Se 2 kap. 11 § distansavtalslagen (2005:59) om undantag från ångerrätten.

Observera att undantaget från ångerrätt vid köp inte betyder att ansökan måste fullföljas. Det är först när Kunden har signerat och skickat vidare de erhållna handlingarna till aktuell mottagare som ansökan träder i kraft. Om Kunden vill avbryta ärendet ska Kunden strunta i att följa instruktionerna i det hemskickade brevet, och inte skicka in några papper till mottagaren som är angiven på medföljande kuvert.

Behandling av personuppgifter (Privacy Policy)

Digitaliseringsinitiativet inhämtar och behandlar personuppgifter i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten. Digitaliseringsinitiativet dokumenterar sparar information sessioner på webbplatsen och kommunikation med kundtjänst via telefon och epost.

Tillhandahållna personuppgifter kommer ej att delas med tredje part utom i de fall då det krävs av myndighet för att fullgöra tjänsten. Dock håller Digitaliseringsinitiativet ett register företagets kunder som har genomfört ett köp hos Digitaliseringsinitiativet. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, samt leverans- och betalningsuppgifter. Besökare samtycker till att lämnade uppgifter kan komma att användas av Digitaliseringsinitiativet för fakturering och leverans av produkter, egen marknadsföring, egna marknadsanalyser, samt som underlag för anonymiserad statistik och produktutveckling.

Digitaliseringsiniativet radera och anonymisera personuppgifter i takt med att informationen inte behövs. Om du önskar få dina uppgifter raderade omedelbart, görs det efter att meddelade givits till kundsupport.

Uppdaterad: 2019-02-07