1
2
3
4

Sökande (du som beställer)


Motpart (din make/maka)


Kontaktuppgifter till motparten är särskilt viktiga eftersom ni ej är överens. Det är inget krav, men kan snabba på skilsmässan. Om du saknar informationen, skriv “Okänd”.


Barn som någon av er har ensam vårdnad om ska ej inkluderas här.