Gå ur Svenska kyrkan

När du avslutar ditt medlemskap hos Svenska kyrkan undantas du från kyrkoavgift till församlingen i ditt område. Därmed sänker du din skatt med ca 1 000 kr för varje 100 000 kr du tjänar i årslön.

Fyll i ditt namn och personnummer nedan så får du hem handlingar för att avsluta ditt medlemskap. Det enda du behöver göra är att skriva under och skicka in dem i medföljande kuvert. Vårt pris är 159 kr.

Anmäl utträde online

Priset avser vårt arbete med att ta fram dina utträdeshandlingar och därefter skicka dem till dig tillsammans med svarskuvert. Avgiften gäller därför även om du skulle välja att inte genomföra utträdet.

Hur mycket betalar jag i kyrkoavgift?


Har du touchscreen? Klicka istället för att dra nedan
Din månadslön (före skatt):


Din ålder:


Minskad skatt per år:

Minskad skatt till pensionen:

Beräkningen är en estimering

Vanliga frågor om utträde

Kyrkoavgiften baseras på din deklarerade inkomst. Desto mer du tjänar, desto mer betalar du. Du kan prova att dra i reglaget ovan för att få en uppskattning på vad du skulle spara på att gå ur Svenska kyrkan.

När du inte längre är medlem i Svenska kyrkan förlorar du rätten till kostnadsfri kyrklig ceremoni vid bröllop och begravning. Det innebär inte att en ceremoni är omöjlig att få. Om kyrkoherden tillåter det kan en ceremoni ändå arrangeras, vanligtvis mot en avgift.

Notera att du alltid har rätt till begravningsplats på gravplats eller kyrkogård i och med den i Sverige obligatoriska begravningsavgiften på i genomsnitt 0,24%.

Kom ihåg att du när som helst kan bli medlem igen.

Du behöver inte bekymra dig om vilken församling du tillhör. Det tar vi reda på åt dig. När du får hem din utträdesanmälan behöver du bara signera och posta anmälan i det medföljande kuvertet. Kuvertet är frankerat och adresserat till din församling.
För att verkställa utträdet behöver du själv signera utträdesanmälan och posta den i det medföljande kuvertet. Varje församling tar själva hand om medlemsregistren och hur snabbt de kan registrera din anmälan varierar. Vanligtvis tar det en månad. Då får du hem en skriftlig bekräftelse på ditt utträde. Utträdet räknas från och med dagen då anmälan mottogs av församlingen, så deras handläggningstid behöver du inte bekymra dig om.
Det finns olika anledningar till varför man vill säga upp sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Nedan följer några exempel.

Ekonomiska - du vill eller kan inte ge dina pengar till Svenska kyrkans verksamhet
Religion - du är inte troende kristen eller intresserad av kyrkans aktiviteter
Missnöje - du ogillar hur organisationen Svenska kyrkan drivs eller hur de spenderar pengar

Om du ångrar dig kan du enkelt ansöka om att bli medlem igen.
Om du skulle ångra ditt utträde kan du enkelt ansöka om att bli medlem på nytt. Det är enkelt och gratis.