Vad sparar jag på att gå ur?

Kyrkoavgiften baseras på din deklarerade inkomst. Desto mer du tjänar, desto mer betalar du. Du kan prova att dra i reglaget ovan för att få en uppskattning på vad du skulle spara på att gå ur Svenska kyrkan.

Vad förlorar jag på att gå ur?

När du inte längre är medlem i Svenska kyrkan förlorar du rätten till kostnadsfri kyrklig ceremoni vid bröllop och begravning. Det innebär inte att en ceremoni är omöjlig att få. Om kyrkoherden tillåter det kan en ceremoni ändå arrangeras, vanligtvis mot en avgift.

Notera att du alltid har rätt till begravningsplats på gravplats eller kyrkogård i och med den i Sverige obligatoriska begravningsavgiften på i genomsnitt 0,24%.

Kom ihåg att du när som helst kan bli medlem igen.

Hur vet jag vilken församling jag tillhör?

Du behöver inte bekymra dig om vilken församling du tillhör. Det tar vi reda på åt dig. När du får hem din utträdesanmälan behöver du bara signera och posta anmälan i det medföljande kuvertet. Kuvertet är frankerat och adresserat till din församling.

Hur vet jag att medlemskapet har upphört? När är det klart?

För att verkställa utträdet behöver du själv signera utträdesanmälan och posta den i det medföljande kuvertet. Varje församling tar själva hand om medlemsregistren och hur snabbt de kan registrera din anmälan varierar. Vanligtvis tar det en månad. Då får du hem en skriftlig bekräftelse på ditt utträde. Utträdet räknas från och med dagen då anmälan mottogs av församlingen, så deras handläggningstid behöver du inte bekymra dig om.

Varför skulle jag gå ur Svenska kyrkan?

Det finns olika anledningar till varför man vill säga upp sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Nedan följer några exempel.

Ekonomiska - du vill eller kan inte ge dina pengar till Svenska kyrkans verksamhet
Religion - du är inte troende kristen eller intresserad av kyrkans aktiviteter
Missnöje - du ogillar hur organisationen Svenska kyrkan drivs eller hur de spenderar pengar

Om du ångrar dig kan du enkelt ansöka om att bli medlem igen.

Vad händer om jag ångrar mig?

Om du skulle ångra ditt utträde kan du enkelt ansöka om att bli medlem på nytt. Det är enkelt och gratis.

Gå ur Svenska kyrkan online

Cirka 2 minuter. 129 kronor.