Frågor & svar om Hindersprövning

Stundande bröllop? Ansök online om hindersprövning och registrera era nya efternamn hos samtliga berörda myndigheter. När formuläret nedan är ifyllt kommer papper färdiga för signatur hem på posten. Vår avgift är 169 kr.

Ansök om hinderprövning

Ca 3 minuter. Vår avgift 169 kr.

Varför måste vi båda ha svenskt personnummer?

Vår tjänst fungerar bara om ni båda är folkbokförda i Sverige. Om någon av er inte är folkbokförd i Sverige är ni tvungna att personligen besöka ett av Skatteverkets servicekontor. På kontoret behöver ni legitimera er med pass för att kunna lämna in ansökan om hindersprövning. Ring Skatteupplysningen (0771 567 567) för mer information. De kan bland annat hjälpa dig att hitta ditt närmaste servicekontor.

Vi ska gifta oss utomlands, vad gäller då?

Om ni gifter er inför svensk myndighet (exempelvis svenska ambassaden eller Svenska kyrkan) kan ni använda vår tjänst. Ifall ni gifter er inför en utländsk myndigheter gäller dock andra regler. Ni kan inte använda vår tjänst, utan fråga er vigselförrättare om vad som gäller i just ert fall.

Vad innebär en hindersprövning?

Innan ni kan gifta er i Sverige, eller inför svensk myndighet utomlands, måste ni ansöka om hindersprövning och motta vigselintyg som bevis på att den är godkänd. Ansökan är en formalitet som innebär att Skatteverket ska bekräfta att det inte föreligger hinder för att ni ska få vigas. De hinder som finns är nära släktskap, omyndig ålder samt nuvarande äktenskap.

Hur lång tid tar det att få intygen?

När du har gjort beställningen får du hem handlingarna inom 2 vardagar. Dessa måste signeras av er båda och postas till Skatteverket som utför hindersprövningen. Från och med att ni postar ansökan tar det vanligtvis 14 dagar tills ni får hem intygen. Leveransadressen för de färdiga intygen är samma som adressen dit du får materialet från oss. Du anger leveransadress i formuläret när du gör beställningen.

Hur länge är intygen giltiga?

Intygen är giltiga 4 månader från och med dagen då de utfärdas. Posta därför ansökan om hindersprövning och efternamnsanmälan tidigast när det är 4 månader kvar till er vigsel. Materialet som ni får av Digitaliseringsinitiativet är giltigt så länge som uppgifterna stämmer.


Ansök om hinderprövning

Ca 3 minuter. Avgift 169 kr.