Måste vi vara överens?

Nej, det räcker med att en av er vill skiljas. Tiden för att skilsmässan ska gå igenom brukar dock vara minst 6 månader längre i dessa fall, då den måste föregås av så kallad betänketid.

Hur lång tid tar det?

Tiden det tar för skilsmässan beror i huvudsak på två saker. Dels tingsrättens handläggningstid, dels om er situation kräver en så kallad betänketid. Tingsrättens handläggningstid varierar efter säsong och läge i landet. En till ett par veckor brukar vara en vanlig tid, när belastningen inte är hög. Betänketid på 6 månader krävs om ni har barn eller om ni inte är överens om att skiljas. Det finns dock undantag. När du fyller i vår ansökan får du automatiskt valet att slippa betänketid, förutsatt att det är möjligt i ert unika fall.

Hur fungerar det om min partner inte är i Sverige?

Vi kan ta emot ert ärende även om din partner är utanför landet, men vi kan tyvärr inte hjälpa till med logistiken kring att skicka ansökan utomlands för att få din makes signatur. Det förekommer att motparten inte är kontaktbar. Du kan vända dig till oss även om du inte får tag på din partner. I så fall räknas det som att ni inte är överens och bara du behöver signera ansökan.

Vad är bodelning, och när ska det göras?

Vid en skilsmässa måste ens gemensamma saker delas upp, vilket kallas för bodelning. Normalt görs uppdelningen efter att skilsmässan har gått igenom.

Hur gör man utan svenskt personnummer?

Ni kan vända er till oss även om någon av er saknar svenskt personnummer. För personer som inte finns i svenska register kan vi dock inte verifiera personuppgifter och därmed inte heller garantera korrektheten i uppgifterna. Hör av dig om du har några frågor.

Vad innebär tingsrättens avgift?

Tingsrätten prövar ansökan och verkställer äktenskapsskillnaden juridiskt. Ansökningsavgiften för skilsmässa är 900 kr och betalningen ska göras när ansökan skickas in. Tingsrättens avgift (900 kr) ingår inte i vårt arvode (895 kr).

I materialet från oss finns all information du behöver om hur du betalar ansökningsavgiften.

Ansök om skilsmässa online

5-15 minuter